Personvern

  1. Introduksjon

1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til de besøkende på dette nettstedet.

1.2 Denne policyen gjelder når vi opptrer som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til våre besøkende og tjenestebrukere; med andre ord der vi bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av nettstedet vårt og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.

1.4 I denne policyen refererer “vi”, “oss” og “vår” til JMD Online Ltd. For mer informasjon om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditt

2.1 Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hvordan vi bruker dine personopplysninger

3.1 I denne delen 3 har vi beskrevet:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;

(b) når det gjelder personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;

(c) formålene vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) de juridiske grunnlagene for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettstedet og tjenestene våre (“bruksdata“). Bruksdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er Google Analytics. Disse bruksdataene kan behandles for å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig å overvåke og forbedre nettstedet og tjenestene våre.

3.3 Vi kan behandle kontodataene dine (“konto data“). Kontodataene kan omfatte navnet ditt og e-postadressen din og andre detaljer gitt av deg. Kilden til kontodataene er deg. Kontodataene kan behandles med det formål å betjene nettstedet vårt, tilby tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.4 Vi kan behandle informasjonen din som er inkludert i din personlige profil på nettstedet vårt (“profildata“). Profildataene kan inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjønn. Profildataene kan behandles for å muliggjøre og overvåke din bruk av nettstedet vårt og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.5 Vi kan behandle informasjon du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester (“publiseringsdata“). Publiseringsdataene kan behandles for å muliggjøre slik publisering og administrering av nettstedet og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er at du samtykker ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller tar skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.6 Vi kan behandle informasjonen i enhver forespørsel du sender til oss angående varer og / eller tjenester (“forespørsel data“). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og / eller tjenester til deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke

3.7 Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon (“kundeforholdsdata“). Kundeforholdsdataene kan inneholde navn, kontaktinformasjon og informasjon i kommunikasjonen mellom oss og deg. Kilden til kundeforholdsdataene er deg. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, føre oversikt over denne kommunikasjonen og markedsføre våre produkter og tjenester til kunder. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig [riktig styring av våre kundeforhold.

3.8 Vi kan behandle informasjon relatert til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du inngår med oss ​​og / eller via nettstedet vårt (“transaksjonsdata“). Transaksjonsdataene kan inneholde kontaktinformasjon, kortdetaljer og transaksjonsdetaljer. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte varene og tjenestene og føre ordentlig oversikt over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.

3.9 Vi kan behandle informasjon du gir oss for å abonnere på e-postvarsler og / eller nyhetsbrev (“varslingsdata“). Varslingsdataene kan behandles for å sende deg relevante varsler og / eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke] ELLER gjennomføring av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.10 Vi kan behandle informasjon i eller knyttet til all kommunikasjon du sender til oss (“korrespondansdata“). Korrespondansedataene kan omfatte kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Nettstedet vårt vil generere metadata knyttet til kommunikasjon som er laget ved hjelp av kontaktskjemaene til nettstedet. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og føre journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten og kommunikasjonen med brukerne.

3.11 Vi kan behandle personopplysningene dine som er identifisert i denne policyen, der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

3.12 I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle personopplysningene dine for som beskrevet i denne seksjonen 3, kan vi også behandle personopplysningene dine der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person

4 Gi dine personlige data til andre

4.1 Vi kan utlevere dine personlige data til våre forsikringsselskaper og / eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning, eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i retten saksbehandling eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.2 Vi kan utlevere dine personlige data til våre leverandører eller underleverandører, nemlig Royal Mail og DPD, i den grad det er rimelig nødvendig for levering av kontrakter eller varer.

4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til nettstedet vårt og tjenestene våre håndteres av leverandørene av betalingstjenester, PayPal. Vi vil dele transaksjonsdata med leverandørene av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og behandle klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og refusjoner. Du finner informasjon om betalingstjenesteleverandørers personvernregler og fremgangsmåter på https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i denne seksjon 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen naturlig person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

5 Internasjonale overføringer av dine personlige data

5.1 I denne seksjonen 5 gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

5.2 Vertsfasilitetene for nettstedet vårt ligger i hele Europa EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til [databeskyttelseslovene i hvert av disse landene. Overføringer vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.3 Du erkjenner at personlige data som du sender inn for publisering via nettstedet vårt eller tjenestene våre, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke forhindre andre (eller misbruk) av slike personopplysninger.

6 Oppbevaring og sletting av personopplysninger

6.1 Denne seksjonen 6 beskriver retningslinjene og prosedyrene for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forbindelse med lagring og sletting av personopplysninger.

6.2 Personopplysninger som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller disse formålene.

6.3 Vi lagrer dine personlige data som følger:

(A)    konto data og profildata vil bli beholdt i en minimumsperiode på 6 måneder etter opprettelsen av kontoen din og / eller forsøk eller fullføring av en kontrakt på vår nettside og i en maksimal periode på 18 måneder etter datoen du sist loggte på kontoen din og / eller forsøket eller gjennomføringen av en kontrakt på vår nettside.

(B)    korrespondansdata og forespørsel data vil bli beholdt i en minimumsperiode på 1 måned etter opprettelse og i en maksimal periode på 12 måneder.

(C)    publiseringsdata vil bli beholdt ad infinitum til fjernet av oss eller deg, eller du ber oss om å fjerne det publiseringsdata. For informasjon om fjerning av data, se avsnitt 8

6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi lagre dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

7 Endringer

7.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

7.2 Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

8 Dine rettigheter

8.1 I denne seksjonen 8 har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lovene og veiledningen fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

8.2 Dine viktigste rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til innsyn;

(b) retten til rettelse;

(c) retten til sletting;

(d) retten til å begrense behandlingen;

(e) retten til å motsette seg behandlingen;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

8.3 Du har rett til bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og hvor vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med viss tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, hvilke kategorier personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Å gi andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vi vil gi deg en kopi av dine personlige data. Du kan be om en kopi av dine personlige data ved å kontakte oss på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg, og med tanke på formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.

8.5 Under noen omstendigheter har du rett til sletting av dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykke til samtykkebasert behandling; du motsetter deg behandlingen under visse regler i gjeldende databeskyttelseslov; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene inkluderer hvor behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du er imot sletting; vi trenger ikke lenger personopplysningene i forbindelse med behandlingen vår, men du trenger personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og du har motsatt deg behandlingen, i påvente av bekreftelsen av den innsigelsen. Der behandlingen er begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Imidlertid vil vi bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller av grunner av viktig offentlig interesse.

8.7 Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i den offentlige interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet gitt oss; eller formålene med de legitime interessene som vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du gjør en slik innvending, slutter vi å behandle personopplysningene med mindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.8 Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personlige data for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering for direkte markedsføringsformål. Hvis du gjør en slik innvending, slutter vi å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

8.9 Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av hensyn til offentlig interesse.

8.10 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er:

(a) samtykke; eller

(b) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt du er part i, eller for å ta skritt etter din forespørsel før du inngår en kontrakt,

        og slik behandling utføres med automatiserte midler, har du rett til å motta dine personlige data fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne rett gjelder imidlertid ikke hvor det vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

8.11 Hvis du mener at behandlingen av dine personlige opplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-landet der du har sitt vanlige opphold, arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte overtredelsen.

8.12 I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av din personlige informasjon er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbakekalling vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

8.13 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved skriftlig varsel til oss i tillegg til de andre metodene som er spesifisert i denne seksjon 8.

9 Om informasjonskapsler

9.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

9.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "sesjons" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt-informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.

9.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

10 informasjonskapsler som vi bruker

10.1 Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

(a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt.

(b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å avgjøre om du er logget inn på nettstedet vårt.

(c) personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet for deg.

(d) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetstiltakene som brukes til å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre svindelaktig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt.

(e) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet vårt og tjenestene våre.

(f) samtykke til informasjonskapsler - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruk av informasjonskapsler mer generelt.

11 Informasjonskapsler brukt av tjenesteleverandørene våre

11.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

11.2 Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler informasjon om bruk av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen samlet om nettstedet vårt brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante informasjonskapslene er: [identifiser informasjonskapsler].]

12 Administrere informasjonskapsler

12.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse koblingene:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(F)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[tilleggsliste]

12.2 Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

12.3 Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

13 Våre detaljer

13.1 Dette nettstedet eies og drives av JMD Online Ltd

13.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 08880052 og vårt hovedkontor ligger i Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannia.

13.3 Vår hovedvirksomhet er Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannia, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakte oss:

(a) per post, til postadressen som er oppgitt ovenfor,

(b) bruk av kontaktskjemaet vårt på nettstedet;

(c) [via e-post, ved hjelp av [e-postadressen publisert på vår nettside fra tid til annen]].

14 Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Kontaktinformasjonen til vår databeskyttelsesansvarlige er: datacontroller@jmdonline.uk eller via e-post på: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannia, NG6 0AT