Personvern

  1. Introduksjon

1.1 Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til de besøkende på denne nettsiden.

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som datastyring med hensyn til personopplysninger fra våre besøkende og tjenesteleverandører på nettstedet. med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og måtene for behandlingen av personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside. Forutsatt at disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av vår nettside og tjenester, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker vår hjemmeside først.

1.4 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til JMD Online Ltd. For mer informasjon om oss, se Seksjon 13.

2. Kreditt

2.1 Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hvordan bruker vi dine personlige data

3.1 I denne delen 3 har vi skrevet ut:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle

(b) i tilfelle personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og bestemte kategorier av disse dataene;

(c) hvilke formål vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) rettsgrunnlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av vår nettside og tjenester ("bruksdata“). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengden på besøk, sidevisninger og nettstednavigasjonsveier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestens bruk. Kilden til bruksdataene er Google Analytics. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av vår nettside og tjenester.

3.3 Vi kan behandle dine kontodata ("konto data“). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse og andre opplysninger du har oppgitt. Kilden til konto data er deg. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopiering av våre databaser og kommunikasjon med deg. Retslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.4 Vi kan behandle informasjonen din i din personlige profil på vår nettside ("profildata“). Profildataene kan inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjønn. Profildataene kan behandles for å muliggjøre og overvåke bruken av nettstedet og tjenestene våre. Retslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.5 Vi kan behandle informasjon som du legger inn for publisering på vår nettside eller gjennom våre tjenester ("publiseringsdata“). Publiseringsdataene kan behandles for å muliggjøre slik publisering og administrasjon av vår nettside og tjenester. Retslig grunnlag for denne behandlingen er du samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.6 Vi kan behandle informasjon som finnes i enhver forespørsel du sender til oss angående varer og / eller tjenester ("forespørsel data“). Informasjonsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og / eller tjenester til deg. Retslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke

3.7 Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon ("kundeforholdsdata“). Kundeforbindelsesdataene kan inneholde navn, kontaktinformasjon og informasjon i kommunikasjon mellom oss og deg. Kilden til kundeforholdsdata er deg. Kundens forholdsdata kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, holde oversikt over disse kommunikasjonene og fremme våre produkter og tjenester til kunder. Retslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig [riktig styring av våre kundeforhold.

3.8 Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du inngår med oss ​​og / eller via vår nettside ("transaksjonsdata“). Transaksjonsdataene kan inneholde kontaktinformasjon, kortinformasjon og transaksjonsdetaljer. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de innkjøpte varene og tjenestene og holde ordentlig opptegnelse over disse transaksjonene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet.

3.9 Vi kan behandle informasjon du gir til oss for å abonnere på våre e-postvarsler og / eller nyhetsbrev ("varslingsdata“). Meldingsdataene kan behandles med det formål å sende deg de relevante varslene og / eller nyhetsbrevene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke] ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.10 Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relaterer til hvilken kommunikasjon du sender til oss ("korrespondansdata“). Korrespondansdataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata knyttet til kommunikasjon gjort ved hjelp av kontaktskjemaene for nettsiden. Korrespondansdataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og arkivering. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettsiden vår og næringsliv og kommunikasjon med brukerne.

3.11 Vi kan behandle noen av dine personlige data som er identifisert i denne politikken når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenom domstolsrutine. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

3.12 I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personlige data angitt i denne seksjonen 3, kan vi også behandle noen av dine personlige data der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i For å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person

4 Gir dine personlige data til andre

4.1 Vi kan videregive dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og / eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, forvalte risici, oppnå faglig rådgivning eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i retten saksbehandling eller i en administrativ eller utenomgående prosedyre.

4.2 Vi kan videregive dine personopplysninger til våre leverandører eller underleverandører, nemlig Royal Mail og DPD, i den grad det er rimelig nødvendig for levering av kontrakter eller varer.

4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til vår nettside og tjenester håndteres av våre betalingsformidlere, PayPal. Vi vil dele transaksjonsdata med våre leverandører av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og håndtere klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og refusjoner. Du kan finne informasjon om leverandørens personvernregler og -praksis på https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 I tillegg til de spesifikke opplysningene om personopplysninger som er beskrevet i denne seksjonen 4, kan vi avsløre dine personlige data der slik opplysning er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også avsløre dine personlige data der slik opplysning er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenom domstolsoppgave.

5 International overføringer av dine personlige data

5.1 I denne seksjonen 5 gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EØS-området.

5.2 Vertsinnretningene for nettstedet vårt ligger i hele Europa. Europa-kommisjonen har gjort en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til [databeskyttelseslovgivningen i hvert av disse landene. Overføringer vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.3 Du anerkjenner at personopplysninger du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke hindre bruk av (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

6 Beholder og sletter personlige data

6.1 Denne seksjonen 6 fastsetter retningslinjene og prosedyren for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forbindelse med oppbevaring og sletning av personopplysninger.

6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller det formål.

6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:

(A) konto data og profildata vil bli beholdt i en minimumsperiode på 6 måneder etter opprettelsen av kontoen din og / eller forsøk eller fullføring av en kontrakt på vår nettside og i en maksimal periode på 18 måneder etter datoen du sist loggte på kontoen din og / eller forsøket eller gjennomføringen av en kontrakt på vår nettside.

(B) korrespondansdata og forespørsel data vil bli beholdt i en minimumsperiode på 1 måned etter opprettelse og i en maksimal periode på 12 måneder.

(C) publiseringsdata vil bli beholdt ad infinitum til fjernet av oss eller deg, eller du ber oss om å fjerne det publiseringsdata. For informasjon om fjerning av data, se avsnitt 8

6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

7-endringer

7.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

7.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

8 Dine rettigheter

8.1 I denne seksjonen 8 har vi oppsummert de rettighetene du har under databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lovene og veiledningen fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

8.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til tilgang

(b) rett til rettelse;

(c) retten til å slette;

(d) retten til å begrense behandlingen

e) rett til å motsette seg behandling

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

8.3 Du har rett til bekreftelse om hvorvidt vi behandler dine personlige opplysninger og, hvor vi gjør det, tilgang til personopplysninger, sammen med visse tilleggsopplysninger. Den tilleggsinformasjonen inneholder detaljer om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og mottakerne av personopplysningene. Å yte rettigheter og friheter til andre er ikke berørt, vi vil gi deg en kopi av dine personlige data. Du kan be om en kopi av dine personlige data ved å kontakte oss på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har rett til å ha unøyaktige personopplysninger om deg utbedret og, med hensyn til formålet med behandlingen, å ha ufullstendige personopplysninger om deg som er fullført.

8.5 Under noen omstendigheter har du rett til sletning av dine personlige data uten unødig forsinkelse. Disse forholdene omfatter: Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet; du trekker samtykke til samtykkebasert behandling Du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler for gjeldende lov om databeskyttelse. behandlingen er for direkte markedsføring formål; og personopplysningene har blitt behandlet ulovlig. Det er imidlertid unntak av retten til å slette. De generelle unntakene inkluderer hvor behandling er nødvendig: for utøvelse av retten til ytringsfrihet og informasjon; for å overholde en juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

8.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du motsetter sletting; Vi trenger ikke lenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav; og du har protestert mot behandling, i påvente av bekreftelsen av denne innsigelsen. Når behandlingen er begrenset på dette grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil imidlertid bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

8.7 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i den offentlige interesse eller i utøvelsen av enhver offisiell autoritet som er hos oss eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav.

8.8 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering for direkte markedsføring. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personlige data for dette formålet.

8.9 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.

8.10 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data er:

(a) samtykke eller

(b) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i eller for å ta skritt på forespørsel før du inngår en kontrakt,

og slik behandling utføres med automatiserte midler, har du rett til å motta dine personlige data fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne rett gjelder imidlertid ikke hvor det vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

8.11 Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger krenker databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten din faste bosted, din arbeidssted eller stedet for den påståtte brudd.

8.12 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

8.13 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personlige data ved skriftlig varsel til oss i tillegg til de andre metodene som er angitt i denne seksjonen 8.

9 Om cookies

9.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

9.2 Cookies kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "økt" informasjonskapsler: En vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den fastsatte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen. en øktkake, derimot, vil utløpe ved slutten av brukerøkten, når nettleseren er stengt.

9.3 Cookies inneholder vanligvis ikke noen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

10 Cookies som vi bruker

10.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

(a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og som du navigerer på nettstedet vårt.

(b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å avgjøre om du er logget inn på vår nettside.

(c) tilpassing - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og å tilpasse nettstedet for deg.

(d) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetsforanstaltninger som brukes til å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre svindelaktig bruk av påloggingsinformasjon, og å beskytte vårt nettsted og tjenester generelt.

(e) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre.

(f) informasjonskapsler - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler generelt.

11 Cookies brukt av våre tjenesteleverandører

11.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

11.2 Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler informasjon om bruk av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som er samlet om nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante informasjonskapslene er: [identifiser informasjonskapsler].]

12 Administrere cookies

12.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[tilleggsliste]

12.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

12.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

13 Våre detaljer

13.1 Denne nettsiden eies og drives av JMD Online Ltd

13.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 08880052 og vårt forretningskontor er på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannia.

13.3 Vårt viktigste forretningssted er på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannia, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakte oss:

(a) med post, til postadressen gitt ovenfor;

(b) ved å bruke vår nettside kontaktskjema;

(c) [via e-post, ved hjelp av [e-postadressen publisert på vår nettside fra tid til annen]].

14 Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Kontaktinformasjon for vår databeskyttelsesansvarlig er: datacontroller@jmdonline.uk eller via mail på: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannia, NG6 0AT